WP8: Cross-Scale Transfer

 

Delovni sklop 8 si prizadeva povečati zmogljivosti javnih organov pri izvajanju komunikacijskih konceptov različnih stopenj upravljanja, zagotavljati povzetke ugotovitev projekta in nuditi podporo odločevalcem. Glavni cilj tega delovnega paketa je prenos ideje kulture gradnje na izvajanje na politični ravni. Za diseminacijo rezultatov projekta ciljnim skupinam bo v okviru tega delovnega sklopa poskrbljeno za promocijo AlpHouse centrov in kontaktnih točk, v priročnikih za prostorsko in energetsko načrtovanje pa bo predstavljena strategija za konkurenčnost območij, ki je povezana s cilji EU 2020.