WP6: Planning and Consultancy

 

V delovnem sklopu 6 se regionalno izvajanje pilotnih aktivnosti ENERGIJSKIH DOLIN osredotoča na regionalne analize, vrednotenje dobrih praks in študij primerov iz sklopa 5. Pilotne aktivnosti obsegajo načrte, programe ali strategije na medobčinskem nivoju, njihovo vrednotenje pa bo uporabno za vključitev energijskih dolin v priročnik za čezalpski prenos. Cilj tega delovnega paketa je, da lokalni in upravljavski postopki upoštevajo idejo energijskih dolin v svojih okvirih ter da se dvigne zavest regionalnih akterjev pri kulturi gradnje in »closed loops economies« v gradbenem sektorju. Inovativna svetovalna orodja bodo podprla vse aktivnosti znotraj medobčinskega načrtovanja,  ki se bodo izvajala v okviru AlpHouse centrov in kontaktnih točk kot del diseminacije aktivnosti v delovnem sklopu 7. V zadnjem koraku delovnega sklopa 8 bodo vse pomembne mednarodne izkušnje preko simpozijev posredovane na politični nivo.

Text: Regione del Veneto / Leibniz Universität Hannover