0756195001359718140.jpg

Nov projekt AlpBC nadaljuje delo projekta AlpHouse:

 

Obdobje financiranja projekta AlpHouse se je zaključilo konec leta 2012, zato se bodo vse njegove dosedanje aktivnosti nadaljevale z naslednjim projektom, projektom AlpBC.

Projekt AlpBC bo opredelil in izvajal strategije ter ukrepe za ohranjanje in nadaljevanje alpske kulture gradnje v širšem smislu prostorskega razvoja in ekološke trajnosti.

Namen projekta je omogočiti lokalnim akterjem, da izkoristijo izjemne kulturne prednosti v prostoru kot vir regionalne identitete in gospodarskega razvoja.

 

Ključni elementi projekta AlpBC so:

 

a) izvajanje konceptov medobčinskega planiranja

b) spodbujanje regionalnih »closed loop economies« v gradbenem sektorju

c) izvajanje mreže regionalnih centrov in kontaktnih točk za prenos znanja in tehnologij pri prenovi stavb, namenjenih malim in srednje velikim podjetjem, odločevalcem in upravljalcem

d) izvajanje participativnih procesov upravljanja in svetovanj za politične odločevalce in regionalne organe.

 

V novem projektu se bo nadaljevalo veliko dobrih primerov iz prejšnjega projekta, kar še posebej velja za spletno stran s ponudbo izobraževanj (kvalifikacijski moduli), ki se bodo nadaljevala pod že znano označbo AlpHouse (www.alphouse.eu

 

 

News & Events by Alphouse.eu

 • AlpBC Final Publication

  A detailed collection of the central findings of project AlpBC

  >>> more
 • Success Stories from Project AlpBC: 

  A movie on the central activities of AlpBC

  >>> more
 • AlpBC Results Flyer

  A short overview on the central findings of prject AlpBC

  >>> more
 • Community Dialogues

  Documentation on one of the most successful tools in AlpBC 

  >>> more
 • Building for tomorrow

  Handbook on sustainable construction with catalog of SMEs

  >>> more
 • Wärmebrückenkatalog Fenstereinbau

  >>> more