WP7: Competitive Territories

 

Delovni paket 7 je neposredno usmerjen k izboljšanju konkurenčnosti območij in regionalnih malih in srednje velikih podjetij v gradbenem sektorju. Cilj bo dosežen z izvajanjem AlpHouse centrov in kontaktnih točk, kjer se bo znanje širilo s pomočjo mrež malih in srednje velikih podjetij ter promocijo kulture alpske gradnje s pomočjo raziskav, izobraževanja, svetovanja in marketinga.

Cilj tega delovnega paketa je, da bo regionalna kultura gradnje postala del simpozijev in delavnic ter da bodo publikacije in mediji še bolj okrepili njeno razpoznavnost. Politično pomembni rezultati projekta bodo posredovani na različne ravni politike, mednarodna izmenjava izkušenj pa bo zagotovljena preko spletne komunikacijske platforme.

Projektni partnerji so:

  • TIS Techno innovation South Tyrol- IT;
  • HWK- Chamber of Crafts and Trade for Munich and Upper Bavaria-DE;
  • COA- S.p.A. - Aosta Valley Regional Financing Company - Directorate for Studies and Business Assistance - COA energia Service –
  • ERSAF- Regional Agency for Services to Agriculture and Forestry, Integrated Actions for Mountains and Applied Research Division-IT
  • WKS-Landesinnung Bau Salzburg Economic Chamber Branche Trade and Craft-AT;
  • EIV- Energy Institute Vorarlberg-AT
  • NEO- Chamber of Commerce and Industry of Drôme – Neopolis-FR;
  • RSA-Research Studios Austria – Studio. iSPACE-AT
  • LUH-Leibniz Universität Hannover Chair of Regional Architecture and Urban Planning-DE