Delovni sklop 4: kapitalizacija znanja

 

Delovni sklop 4 ustvarja bazo znanja za vse aktivnosti v ostalih delovnih sklopih. Še posebej pripravlja osnovo za medobčinsko planiranje in razvojni koncept delovnega sklopa 5 in regionalni »closed loop economy« koncept delovnega sklopa 6. Znotraj delovnega sklopa 7 se bo znanje širilo v okviru AlpHouse centrov in AlpHouse kontaktnih točk, znotraj sklopa 8 pa bo preko aktivnosti preneseno na politični nivo in v javnost.

 

Delovni sklop 4 uporablja naslednji pristop:

  • V prvi fazi razvija strategijo kapitalizacije, ki pomeni strogo izbiro in didaktično obdelavo dokumentov, koristnih za deležnike in ciljne skupine. V skladu s to strategijo bodo opredeljeni in urejeni elementi prejšnjih projektov: AlpHouse, Enerbuild, Eule in Moreco.
  • Druga faza bo namenjena preučevanju povezanih baz znanja s področja gradbene kulture, razvoja prostora, energetike in gradbenih materialov ter jih prilagodila za uporabo v AlpBC.
  • Tretja faza je namenjena integraciji novih tematskih področij, ciljnih skupin in pilotnih območij iz prejšnjih projektov v strategijo kapitalizacije ter bo hkrati predstavljala osnovo za prenos strategije, priporočila za nadaljnje študije primerov in nove načine regionalnega upravljanja energetskih načrtov in certificiranja.